Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NØSD NordØstsalling Skoler og Dagtilbud
Mobil menu

Børnehaven

Det skal være sjovt at gå i børnehave.

Vi lægger stor vægt på, at børnene trives samt møder nye og spændende udfordringer hver dag.
Hverdagen i børnehaven er præget af leg, forskellige aktiviteter, ture ud af huset, fordybelse, læring og meget mere.

Den daglige kontakt med forældrene er vigtig for, at det enkelte barn oplever tryghed, og for at vi sammen sikrer en for barnet meningsfyldt og anerkendende udvikling.

Kulturen i Jebjerg Børnehus er præget af, at alle medarbejdere har et anerkendende menneskesyn. Det viser sig ved, at vi anerkender hinanden og ser hinandens forskelligheder som styrker.

Anerkendelse skaber tryghed, hvilket er et vigtigt fundament for personalets trivsel i børnehaven. 

 

Også børnenes trivsel er meget vigtig for os.

Det betyder, at vi hele tiden har fokus på, om børnene har nogen at lege med, og om det enkelte barn føler sig som en anerkendt og betydningsfuld del af børnefællesskabet.

 

Vi mener, at barnets stemme er vigtig, og at børnenes perspektiv på hverdagen i børnehaven har stor betydning. Derfor anvender vi bl.a. børneinterview, for at blive klogere på, hvordan børnene trives.

 

Tidlig opsporing og indsats er også et fokusområde i børnehaven. Dette foregår ved, at personalet jævnligt drøfter det enkelte barn i børnehaven med fokus på trivsel, samt hvorledes der tages hånd om og arbejdes professionelt med det enkelte barns trivsel.

 

Jebjerg 1