Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NØSD NordØstsalling Skoler og Dagtilbud
Mobil menu

Værdigrundlag

Skive Kommunes overordnede værdier trivsel – udvikling – ordentlighed danner grundlag for institutionens værdigrundlag og målsætning.

Værdier og mål beskrives efterfølgende ud fra flg. områder:

 • Det pædagogiske arbejde
 • Personalesamarbejde
 • Forældresamarbejde

 

 

Det pædagogiske arbejde


Det er værdifuldt at

 • Barnet føler sig inkluderet
 • Barnet føler sig trygt og anerkendt, støttes i sin udvikling og udvikler selvværd og selvtillid
 • Barnet udvikler modvindskompetence
 • Barnet indgår i betydningsfulde relationer, hvorved det kan udvikle empati, omsorg og respekt
 • Barnet har en hverdag med nærvær, samhørighed og ligeværd
 • Voksne er ansvarlige for relationen med barnet
 • Voksne og børn er ligeværdige – ikke ligestillede
 • Have et helhedssyn på barnets kompetencer, forudsætninger og muligheder

 Derfor vil vi

 • Skabe et trygt og imødekommende miljø
 • Være nærværende voksne, som børnene kan stole på
 • Være tydelige voksne, der skaber gode rammer for børnene, hvorfra de kan agere og udvikle sig
 • Være gode rollemodeller for børnene
 • Være kulturbærer vedr. omgangsformer, normer, traditioner og kulturarv

 

 

Forældresamarbejdet

Det er værdifuldt at 

 • Forældrene har hovedansvaret for deres barns udvikling
 • Samarbejdet mellem forældre og personale er kendetegnende ved tryghed, åbenhed, tillid, ærlighed og gensidig respekt
 • Personalets samarbejde med forældrene er anerkendende, ressourceorienteret og ligeværdigt
 • Skabe helhed i barnets liv mellem hjem og institution
 • Forældre oplever, at personalet kan lide at være på arbejde og være sammen med deres barn

 Derfor vil vi 

 • Sikre et gensidigt højt informationsniveau
 • Sikre et aktivt forpligtende samspil mellem forældrenes og personalets kompetencer
 • Arbejde for fælles indsats i at støtte barnet i dets udvikling
 • Støtte og vejlede forældre – tage ledelsen ved behov herfor
 • Have et forpligtende og berigende samarbejde med forældreråd og skolebestyrelse

 

 

Personalesamarbejdet

Det er værdifuldt at

 • Personalet arbejder som en faglig helhed – såvel i det enkelte team som i den samlede personalegruppe
 • Personalegruppen har et fælles pædagogisk fundament, der indebærer en forpligtende praksis
 • Der er respekt, værdsættelse, anerkendelse og brug af hinandens forskelligheder, ressourcer og kompetencer
 • Der er mulighed for kompetenceudvikling for den enkelte – personligt som fagligt
 • Der er et fagligt miljø, der sikrer udvikling af personalegruppen
 • Alle føler et fælles ansvar for hinanden og hele huset
 • At tage samt få ansvar
 • Være innovativ, omstillingsparat og fleksibel

 Derfor vil vi

 • Sikre et samarbejde, der består af anerkendelse, åbenhed, ærlighed og loyalitet
 • Være åbne overfor nye ideer / tiltag – forandring og udvikling
 • Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejde for at den enkelte ser egne ressourcer som en nødvendighed for vores fælles arbejdsplads
 • Sikre tryghed og tillid, og give handlefrihed indenfor institutionens fælles mål
 • Sikre at alle er inkluderet i fællesskabet