Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NØSD NordØstsalling Skoler og Dagtilbud
Mobil menu

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

PPR består af psykologer, tale/hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læsekonsulenter som indgår i samarbejde med forældre, skoler, daginstitutioner, dagplejer, sundhedsplejersker.

PPR går på to ben. Dette betyder, 1: at vi primært involveres i samarbejdet omkring børn og unge i sårbare situationer 2: har fokus på at understøtte fællesskaber for alle.

Visionen i Skive Kommunes børnepolitik lyder:

 Alle børn skal opleve:

  • At trives
  • At udvikle sig til den bedste udgave af sig selv
  • At indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber

PPR´s kerneopgave er at understøtte børn og unges muligheder for at deltage i lærende, udviklende og dannende fællesskaber.

Du kan læse mere på https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familie/raadgivning-og-vejledning/ppr/